Geluk(t)

Theater TRAXX
brengt
‘GELUK(t)!’

…een theatervoorstelling over jongeren en Geluk

DE VOORSTELLING
‘Self-love: waarom de grootste vijand voor geluk vaak in je eigen hoofd zit´.
In deze voorstelling worden de innerlijke gedachten over geluk(t) en ongeluk/niet gelukt scherp in beeld gebracht. Jongeren laten zich meedogenloos inpakken door wat ‘de samenleving’ van hen verwacht, niet zelden ten koste van eigen leven en geluk. De remedie? Je eigen imperfecties wat meer leren aanvaarden en vooral: jezelf wat liever zien. Maar hoe pakken we dat aan?

Het is precies die innerlijke, zelfkritische stem die ervoor zou kunnen zorgen dat jongeren de last van al te hoge idealen uiteindelijk niet meer kunnen dragen. Wie dat doet, komt echter terecht in een moordend ritme van perfectionisme en prestatiedrang dat op lange termijn niet vol te houden valt. Vroeg of laat zullen we allemaal moeten toegeven dat wat de maatschappij van jou en van jezelf verlangt gewoonweg niet haalbaar is en bovendien helemaal niet wenselijk. Wie al te veel aan de stem van de omgeving toegeeft, lijkt onvermijdelijk af te stevenen op burn-out of depressie.

“Zelfs je ergste vijand kan je niet zoveel schade toebrengen als je eigen gedachten”

HET VERHAAL
Het publiek leeft mee met Tess en Mo, hele goede buurvrienden. Het publiek krijgt een inkijkje in de binnen- en buitenkant, waarbij social media en wat de maatschappij van je verlangt kan leiden tot perfectionisme en prestatiedrang. Gaat gelukt zijn samen met gelukkig zijn?

In de voorstelling zetten acteurs 3 verhaallijnen neer,die zichtbaar maken hoe ieder personage zich verhoudt tot de innerlijke gedachten (stem). Ook de innerlijke stem wordt gepersonaliseerd en daarin wordt helder hoe deze personages macht over iemand kunnen hebben en hoe je die macht kan ombuigen naar mildheid.

HET NAWERK
De voorstelling wordt nabesproken met alle kijkers aan de hand van situaties uit het stuk. Belangrijkste doel is dat jongeren het inzicht krijgen dat ze hun eigen gedachten en gevoelens kunnen beïnvloeden. Daarnaast biedt het de omgeving (ouders, docenten, begeleiders) handvaten om hen hierin bij te staan.

DOELEN:
De voorstelling gebruikt theater als middel om de bewustwording te creëren, dat de grootse vijand van je geluk misschien wel in je eigen hoofd zit. Door je daarvan bewust te zijn kun je deze vijand ook omvormen naar eigen Geluk en/ of maatschappelijk gelukt zijn.