Weer-zin

Van dip tot depressie: hoe ga je hiermee om?

Dit stuk gaat over Daan en Joost (twee broers) en over hun vrienden. Daan is vijftien jaar en oogt als een leuke en muzikale jongen. Op een dag gaat het nieuws rond dat hij is weggelopen. Zijn ouders, school en vrienden zijn stomverbaasd, want wat voor reden zou Daan nou kunnen hebben om weg te lopen? Zijn broer Joost gaat op zoek. Via flashbacks wordt duidelijk dat Daan zich al vrij lang rot voelt en dat niet meer wil. Daan schaamt zich voor zijn depressieve gevoelens en heeft deze altijd weten te maskeren……


De voorstelling zit vol rap en andere muziek om gevoelens die vaak als zwaar en zwak worden ervaren met humor te benaderen en zo minder beladen te maken. TRAXX maakt duidelijk dat wanneer je ongelukkig bent, je dat niet alleen hoeft op te lossen. Er is hulp mogelijk en er zijn verschillende manieren om weer zin in het leven te krijgen.

Weer-zin geeft grip op vragen als: hoe ga je om met je gevoelens? En hoe communiceer je dat eigenlijk? Hoe ga je met anderen om? Wat is kwetsbaarheid voor je? Laat je anderen zien dat je je rot voelt of vermasker je dat? Wat kunnen de gevolgen zijn als je ongelukkige gevoelens verbergt?

De manier waarop Daan, de hoofdrolspeler in de voorstelling, met zijn gevoel omgaat is cruciaal. Hij verduidelijkt dat bepaalde gevoelens gewoon heel menselijk zijn en dat je je daarvoor niet hoeft te schamen. Dit creëert openheid, wat de leerlingen helpt in de nabespreking.

Meteen een voorstelling boeken?

Mail dan via het contactformulier of bel naar 06 37229135.

Reacties op Weer-zin

Poster van Theatergroep TRAXX van de voorstelling 'Weer-zin'.

Jetske, 16 jaar:
“Ik vind het heel goed dat jullie dit doen, jongeren zijn dan meer bewust wat er gebeurd of kan gebeuren met je als je zoiets ergs meemaakt. Als je niet kan praten krop je al je gevoelens op. En daar ga je je niet echt fijn bij voelen. Super goed toneel gespeeld met veel emotie! Bedankt.”

Quint, 14 jaar:
“Ik bedank iedereen van het toneelstuk voor het lachen en de emoties die omhoog kwamen. Jullie zijn een geweldige toneelgroep.“